FERIA VALENCIA

memoria 2021

Uns comptes recolzats per la Generalitat

Per Yolanda Reolid

En el segon any de la pandèmia, Feria Valencia ha aconseguit equilibrar el resultat d’explotació tot i que no va poder celebrar moltes de les seues grans fires i la paralització global del negoci d’esdeveniments. Ho ha aconseguit gràcies a una política severa de restricció de la despesa i, com és habitual en el sector firal nacional des que va començar la pandèmia, gràcies a unes ajudes de l’Administració autonòmica, ajudes que comptaven amb el vistiplau de la Unió Europea.

I és que l’exercici econòmic 2021 ha estat marcat per l’expansió mundial de la pandèmia de la COVID-19 i ha tingut un gran impacte en el compte de resultats de Feria Valencia, ja que no ha pogut celebrar una part important dels certàmens que tenia previstos en el calendari.

Així i tot, la xifra d’ingressos va ascendir a 14,2 milions d’euros, xifra que inclou una subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de 7,6 milions, dins del Marc Temporal Comunitari relatiu a les mesures d’ajuda per a mitigar l’efecte de la pandèmia de COVID-19. Amb aquesta subvenció s’han pogut compensar pèrdues patides en el passat exercici 2020 i les que s’han pogut produir l’any 2021.

En el primer semestre de l’any es va celebrar el certamen Forinvest en format digital i Vehicle d’Ocasió al juny va ser la primera fira presencial. En el segon semestre es van celebrar entre els mesos d’octubre i desembre onze fires pròpies poc afectades pel bloqueig internacional de desplaçament de persones i quatre fires d’organització externa.

En el capítol d’esdeveniments es va fer un total de 36 ocupacions, entre les quals destaquen la celebració del congrés anual d’un partit polític i el lloguer de pavellons per a la realització d’exàmens i oposicions d’índole diversa, ja que aquest espai compleix amb les condicions òptimes per a la realització d’exàmens amb seguretat en entorn COVID.

Les despeses d’explotació es van situar en 9,9 milions d’euros i les despeses variables de fires i esdeveniments es van reduir proporcionalment en funció dels ingressos obtinguts. Si comparem les despeses fixes amb l’exercici 2019 abans de la pandèmia, els costos d’estructura es van reduir en un 15 % i les despeses de personal van disminuir un 34 % per l’expedient de regulació d’ocupació temporal que es va mantindre durant tot l’exercici 2021 amb diferents percentatges d’afectació en funció de les càrregues de treball que es van anar produint. L’ebitda va ser de 4,2 milions d’euros i el resultat d’exercici, després de les amortitzacions d’immobilitzat, costos financers i resultats extraordinaris, es va tancar amb 2,8 milions d’euros.