FERIA VALENCIA

memoria 2021

Rumb a la sostenibilitat

Per Begoña Puigmoltó

Feria Valencia és conscient que la sostenibilitat ha de ser un eix prioritari que regisca la seua estratègia i les seues actuacions, i manté un fort compromís en aquesta línia per a contribuir al progrés social, econòmic i mediambiental.

A continuació, es detallen les diferents actuacions seguides per Feria Valencia en aquesta línia, que es basen en la implementació de diverses pràctiques que ajuden a identificar els impactes que la seua activitat ocasiona tant en el seu entorn com als seus diferents grups d’interés, entre els quals destaquen els seus clients, empleats, proveïdors, Administració –GVA i Ajuntament–, institucions i associacions, societat civil i ciutadania.

Aquestes accions s’han classificat atenent les diferents matèries fonamentals que conté la responsabilitat social. Així mateix, cadascuna d’aquestes matèries s’ha alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

MEDI AMBIENT

Les decisions i activitats de les organitzacions generen un impacte en el medi ambient associat a l’ús dels recursos, la localització de les activitats, la generació de contaminació i residus i els impactes de les activitats de l’organització sobre els hàbitats naturals.

Així, des de fa anys, Feria Valencia ha implementat polítiques específiques destinades a millorar l’impacte ambiental de la seua activitat, com ara sistemes d’estalvi d’energia mitjançant la instal·lació de llums led, gestió dels residus generats a partir de l’activitat firal, minimització en l’ús de paper o digitalització dels seus processos, entre d’altres.

En aquest sentit, amb caràcter enunciatiu i no limitador, es detallen les accions principals relacionades amb aquest àmbit durant 2021:

Mesures per a minimitzar i optimitzar el consum elèctric en tot el recinte firal

El 2009 es va posar en marxa un Pla d’optimització del consum elèctric en el qual periòdicament es mesuraven diversos paràmetres com:

Estudi dels nivells d’il·luminació necessaris en pavellons i adequació d’aquests nivells.

Correcció de la il·luminació en sales i locals sense ús a través dels circuits propis de vigilància.

Modificació dels circuits d’enllumenat de manera que la seua sectorització siga superior, amb la qual cosa hi ha més opcions d’il·luminació disponibles entre el mínim i el màxim.

Substitució periòdica de làmpades convencionals per làmpades d’alta eficiència energètica.

El 2021 s’han posat en marxa 13.000 punts de llum eficients en tot el recinte firal a través de:

Nous engegadors electrònics.

Substitució de tubs fluorescents convencionals per LCD.

Ús prioritari de lluminàries led i làmpades de baix consum substituint downlights convencionals i altres sistemes poc eficients.

Canvi de balises a la plaça enjardinada de làmpades dicroiques de 50 vats per led de 3 vats.

Reducció del nivell d’il·luminació (abans excessiu) al perímetre exterior del Nivell 1.

Substitució de 1.300 balises d’evacuació de les escales de 78 vats per leds de 3 vats.

Canvi de les llums de vigilància dels aparcaments i pavellons substituint 3.000 tubs fluorescents amb engegadors electromagnètics per nous tubs LCD de connexió directa.

Feria Valencia monitora constantment el consum elèctric a través del seu propi centre de gestió, i usa com a recurs tant l’energia elèctrica procedent 100 % d’energies renovables com gas natural.

Feria Valencia disposa de 5 vehicles elèctrics que utilitzen diàriament vigilants i personal de manteniment i neteja en els seus desplaçaments per tot el recinte; a més, el 2021 s’han instal·lat 8 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, a través d’un acord amb Iberdrola, que estan disponibles per a visites i empleats.

La temperatura de consigna en els sistemes de climatització d’oficines i pavellons està controlada i limitada de manera centralitzada.

Feria Valencia també ha apostat per la reducció progressiva en l’ús de paper en tots els seus procediments a través de la digitalització de molts dels processos habituals tant interns com externs, com ara:

Eliminació de dossiers de premsa i plànols guia. Ús de codis QR que digitalitzen tota aquesta informació.

Posada en marxa d’una aplicació que digitalitza la relació amb expositors i visitants.

Instal·lació de pantalles dobles als llocs de treball que ho requerisquen a fi d’evitar la impressió operativa i, quan l’ús de paper és inevitable, Feria Valencia aposta per l’ús de paper reciclat i tintes de base ecològica.

Utilització de materials sostenibles en els muntatges de fires i esdeveniments. Feria Valencia promou, a través dels seus proveïdors, la utilització en els muntatges i estands de materials reciclables com fustes i aglomerats. A més, promou la reutilització dels seus decorats per a diferents fires i esdeveniments.

Gestió certificada en el tractament de residus. Feria Valencia disposa d’un procediment certificat en l’arreplega i la valorització posterior d’aquests residus a càrrec d’un gestor autoritzat en el tractament de residus. A més, disposa d’una àrea exclusiva i diferenciada de recepció, valorització i gestió dels residus sòlids procedents del desmuntatge dels estands i decorats de les fires. Arreplega selectiva d’aquests residus. Tots aquests procediments estan subjectes a la normativa que arreplega la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

Finalment, cal destacar que el compromís de Feria Valencia amb el medi ambient i la sostenibilitat també es materialitza a través de l’impuls i l’organització de dues fires de referència en aquest àmbit:

Ecofira, Fira Internacional de les Solucions Mediambientals i Transició Ecològica

Efiaqua, Fira de la Digitalització i Descarbonització de l’Aigua

Pràctiques alineades amb els ODS 7 · 9 · 12 · 13

DRETS HUMANS

La participació i inclusió total i efectiva de tots els grups en la societat, inclosos els grups vulnerables, ofereix i augmenta les oportunitats de totes les organitzacions i de les persones afectades.

Feria Valencia està compromesa amb la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (LGD).

En matèria d’igualtat, actualment el 46 % de la plantilla de Feria Valencia són dones, que exerceixen el seu treball en plena igualtat i competència amb els seus companys homes.

Pràctiques alineades amb els ODS 5 · 10

PRÀCTIQUES LABORALS

Aquestes pràctiques se sintetitzen en les diferents polítiques i pràctiques relacionades amb el treball que es fa dins, per o en nom de l’organització, inclòs el treball subcontractat.

Conciliació de la vida laboral i personal

Feria Valencia vol afavorir la conciliació laboral amb la vida personal i familiar dels empleats, oferint flexibilitat en l’horari d’entrada sempre que cada empleat complisca amb les hores segons el conveni i permisos retribuïts que ajuden a la conciliació de la vida personal i laboral.

En aquesta línia, durant els mesos de juliol i agost, Feria Valencia ofereix als empleats la possibilitat de fer jornada intensiva.

Així mateix, Feria Valencia intenta que els empleats puguen triar les vacances, coordinant-se en equip per a cobrir les obligacions que el calendari marca, però sempre amb la intenció d’afavorir al màxim la conciliació laboral i personal dels treballadors.

Protocols durant la COVID-19

Quan va arribar la pandèmia de la COVID-19, Feria Valencia va instaurar procediments que possibilitaven el teletreball i la conciliació dels empleats.

Durant els mesos de més incidència de la pandèmia, la institució ha permés que els empleats amb fills confinats pogueren teletreballar i quedar-se a càrrec seu.

Formació contínua

Dins de l’estratègia de Feria Valencia hi ha la formació contínua dels empleats.

En aquest sentit, durant la pandèmia Feria Valencia va continuar impartint formació en línia als treballadors; per exemple, el 2021 es va centrar en temes relacionats amb la comunicació, la creativitat i les xarxes socials.

Pràctiques alineades amb els ODS 3 · 4 · 8

PARTICIPACIÓ ACTIVA I COMUNITAT

Tant la participació activa com el desenvolupament de la comunitat són parts integrals del desenvolupament sostenible.

Feria Valencia rep cada any més de 450.000 visitants a través de les prop de 70 fires i esdeveniments que s’hi celebren anualment. Tot això provoca un flux constant d’entrades i eixides del seu recinte. En aquest sentit, Feria Valencia aposta pel transport públic en l’àmbit de la mobilitat sostenible per a minimitzar l’impacte que té aquesta activitat sobre el medi ambient, especialment en l’ús de vehicles privats. Per a això Feria Valencia disposa:

Connexió directa amb la xarxa de transport públic urbà just a l’entrada del recinte firal:

Parada línia 62 EMT

Parada tramvia línia 4 Feria Valencia

Diverses parades per a taxis. En fires de gran convocatòria, Feria Valencia habilita el lateral del Pavelló 7 com a circuit constant de parada i arreplega d’usuaris de taxis.

Autobusos llançadora entre l’estació Joaquim Sorolla de l’AVE i el recinte firal, quan els certàmens ho requerisquen, per a optimitzar l’arribada dels visitants, així com autobusos de gran capacitat per al trasllat de grups de convidats des de/fins als hotels concertats.

L’activitat de Feria Valencia té un impacte potent, decisiu i fonamental en el desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana. En l’exercici 2021 es va presentar als òrgans de govern de Feria Valencia l’estudi que l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques havia fet, basat en les dades de 2019, per a mesurar l’impacte de l’activitat de Feria Valencia en l’economia de l’autonomia i que, en concret, estimava que:

Feria Valencia va suposar el 0,63 % del PIB (660,5 milions d’euros) i el 0,66 % de l’ocupació de la regió (13.289 llocs de treball) el 2019.

L’impacte fiscal de Feria Valencia el 2019 va ser de 273,2 milions d’euros, distribuïts entre IVA, cotitzacions socials, impost de societats i IRPF.

Compromís de Feria Valencia amb el seu entorn i amb la societat en general. Feria Valencia du a terme com a institució i a través de molts dels seus certàmens diferents accions socials, entre les quals destaquen el 2021:

FV, magatzem logístic material per a associacions implicades amb col·lectius vulnerables:

Feria Valencia col·labora amb el moviment “Sumando Contigo”, impulsat per personal de la institució, cedint un espai per a la logística de donacions dirigides a diverses associacions locals bolcades en els més necessitats, arreplegant material i reagrupant-lo segons el perfil i les necessitats de les associacions amb què col·labora:

Associació Invisibles (cura de les persones sense llar)

Missatgers de la Pau (millorar les oportunitats dels més necessitats)

Associació Ca La Mare (col·lectius vulnerables)

Llar Infantil Santa Ana (cura de menors)

Fundación Ajuda una Família (suport a famílies en risc d’exclusió social)

Fundació Pequeño Deseo –seu València–

Feria Valencia acull des de 2018 a les seues instal·lacions la seu de la Fundació Pequeño Deseo de València.

Entrades fira Expojove i atraccions per a menors centres acollida

A través del moviment “Sumando Contigo”, des de 2018 Feria Valencia ha donat a diversos centres d’acollida de la Comunitat Valenciana entrades per a assistir a Expojove i entrades d’atraccions per als menors de diversos centres.

Malauradament, la situació delicada a causa de la COVID el desembre de 2021 va obligar a cancel·lar Expojove 2021.

El certamen Gastrónoma cedeix un estand a la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) on donen visibilitat a l’entitat i recapten beneficis de la venda directa de productes que elaboren a la mateixa fira.

Des del certamen Gastrónoma es va portar a terme una acció directa per a ajudar La Palma després de l’erupció del volcà.

Campanya del Fred

Els empleats de Feria Valencia fan una recol·lecta per a comprar sacs de dormir en èpoques de campanya de fred per a les persones que dormen al carrer.

Pràctiques alineades amb els ODS 1 · 10 · 11

GOVERNANÇA

Feria Valencia, magatzem logístic sanitari per a lluitar contra la COVID-19.

Davant la crisi sanitària desencadenada pel virus de la COVID-19, el maig de 2020 Feria Valencia va posar les seues instal·lacions a disposició de l’Administració autonòmica i local.

Específicament, els pavellons 7 i 8 de Feria Valencia, amb una superfície de més de 20.000 metres quadrats, s’han utilitzat com a magatzem per a la recepció de tot el material sanitari que arriba directament de la Generalitat Valenciana i de donacions d’empreses i particulars.

Mascaretes, respiradors, tests sanitaris…: tot el material destinat a lluitar contra la pandèmia i a retornar la salut als milers d’afectats s’expedeix des de Feria Valencia amb destinació als centres sanitaris valencians.

Amb aquesta acció, Feria Valencia reforça la seua vocació de servei a la societat valenciana, vocació que complementa el seu paper com a dinamitzador de l’economia valenciana i plataforma comercial del teixit econòmic autonòmic.

El projecte Generació i desenvolupament de la plataforma logística COVID Feria Valencia ha rebut el Premi Logística Sanitària 2021 atorgat a la GVA pel Centre Espanyol de Logística (CEL) per la gestió del material davant la COVID-19 del magatzem de Feria Valencia.

Feria Valencia ha continuat el 2021 amb aquesta labor i continuarà fent-ho el temps que les autoritats estimen oportú per a continuar fent front junts a la COVID-19.

Feria Valencia guarda els monuments fallers de 2020 més d’un any.

Des del principi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, Feria Valencia ha posat les seues instal·lacions al servei de la societat valenciana.

Fruit d’aquesta col·laboració, des de mitjan mes de març de 2020, la majoria dels monuments fallers que estaven ja plantats als carrers de la ciutat esperant per ser cremats el 19 de març, i uns altres que estaven en tallers d’artistes fallers o magatzems de lloguer, van ser traslladats a les instal·lacions de Feria Valencia a l’espera de la celebració de la gran festa de la ciutat de València, que va haver de posposar-se a 2021 i celebrar-se per primera vegada en la història al setembre.

Amb aquesta acció, Feria Valencia reforça la vinculació amb la ciutat de València, una tasca que complementa la de promoció i internacionalització del teixit productiu de la Comunitat Valenciana, sense oblidar l’impacte econòmic que la seua activitat té a la ciutat de València.

Pràctiques alineades amb els ODS 3 · 10 · 11

Feria Valencia és conscient que, per la seua activitat i singularitat, genera un impacte important en la societat. En aquest sentit, ha encetat un diagnòstic que li permet conéixer i contrastar el grau d’acompliment en les diferents dimensions: social, ambiental i econòmica, al mateix temps que defineix i proposa accions específiques que, sens dubte, marcaran l’estratègia de Feria Valencia en els anys vinents per a convertir-se en el referent en sostenibilitat del seu sector.