FERIA VALENCIA

memoria 2021

Llegat + transformació

Per Enrique Soto

Abans de la crisi de 2008, Feria Valencia duia a terme la seua activitat en un context econòmic i social estable i complia els seus objectius amb relativa facilitat. L’escenari canvia radicalment amb la gran crisi: Feria Valencia necessita finançament públic per a atendre el deute contret per a l’ampliació i la modernització del seu recinte. Amb això es qüestiona la seua naturalesa històricament privada i emergeixen conflictes a la superfície fins aleshores latents relacionats amb la titularitat de les instal·lacions.

El 2012, Feria Valencia va proposar una estratègia de reestructuració per a solucionar aquests problemes: separar el recinte –la seua titularitat i el seu finançament– de l’explotació de l’activitat, de manera que la segona no es llastara pel pes del deute vinculat al primer.

El passat 23 de desembre de 2021, amb l’aprovació del Decret llei 19/2021 del Consell, d’autorització de creació de la “Societat Valenciana Feria Valencia, SA” i la ratificació posterior per les Corts Valencianes, ja podem afirmar que l’objectiu s’ha complit. Durant aquests deu anys, el viatge ha sigut llarg i complex i hi ha hagut moltes persones i institucions que hi han intervingut, sovint amb diferents punts de vista sobre com arribar a la meta. La recerca d’un consens entre les diferents administracions i grups d’interés –demanat per la societat civil– ha demorat sens dubte el procés de reestructuració, però li ha proporcionat una base molt sòlida de cara al futur. Fruit d’aquest consens, la història de la Fira continuarà sent fidel a un llegat de més de cent anys al servei de les empreses i de la societat valenciana; un llegat que s’ha anat construint, com ara, entre tots.

Al mateix temps, la transformació del nostre estatus legal (d’associació sense ànim de lucre a empresa pública) posarà fi a diversos problemes crònics, per exemple, la indefinició de la naturalesa jurídica de Feria Valencia, que impedia el desenvolupament normal de l’activitat, o l’estructura de govern amb múltiples entitats participants, que dificultava la presa de decisions. El nou marc societari, amb una clara assignació i definició de les competències i responsabilitats de govern i de gestió, aportarà certesa quant a les normatives d’aplicació i –cosa que és més important– la possibilitat de planificar i anticipar el futur del negoci firal.

Ja abans de la pandèmia, l’equip directiu de Feria Valencia va identificar els elements diferenciadors de la seua proposta de valor respecte a altres competidors: l’accés a la informació de mercat; l’excel·lència, la flexibilitat i la proximitat en el servei al client; la millora de l’experiència del visitant; la presa de decisions basades en dades o el treball conjunt amb la ciutat de València i la indústria del turisme per a crear un entorn profitós per a ambdues, entre d’altres.

La pandèmia, amb nombroses cancel·lacions d’esdeveniments en tot el món, ha posat de manifest la vigència de les propostes anteriors, al mateix temps que ha accelerat la necessitat d’abordar alguns reptes que ja existien abans, com ara el de mantindre la comunitat de participants en una fira activa i junta, més enllà del període de celebració de l’esdeveniment físic. La nova Feria Valencia ha d’aprofundir en la seua naturalesa essencial de plataforma, comunitat o xarxa basada en la prestació de serveis als seus membres. Això significa millorar els serveis de comunicació, promoció, captació de compradors o de disseny i execució de continguts que ja oferim als nostres clients. Però sobretot implica crear altres serveis i productes nous que complementen els anteriors.

Ací resideix la importància del projecte de digitalització firal que estem desenvolupant en els dos últims anys i que permetrà la relació directa amb els nostres clients més enllà de la celebració física, així com l’obtenció d’informació i dades sobre les seues necessitats i preferències per a generar nous productes i serveis.

L’etapa que s’obri després de la reestructuració societària ha de ser, aleshores, la de transformació del model de negoci firal, des d’un esdeveniment analògic –en dates concretes, centrat en la logística i en l’expositor– a un esdeveniment digitalitzat i centrat també en el visitant. Els nostres clients esperen, com a retorn de la seua inversió, que els proporcionem visitants de qualitat, per això, la nova Feria Valencia treballarà activament en la creació de demanda, de manera que ocupe un lloc rellevant a la Comunitat.

En definitiva, la transformació societària ha de permetre a Feria Valencia mantindre el lloc que, des dels seus orígens, ha ocupat entre les fires europees més importants, fonamentalment a causa de la capacitat d’innovació i adaptació que forma part del seu llegat.